TCHAMANTCHE (2008)

1 DOUNIA
2 DJANFA
3 ZEN
4 AIMER
5 KOUNANDI
6 KORONOKO
7 TOUNKA
8 TCHAMANCHE
9 A OU NI SOU
10 TOUNKA
11 THE MAN I LOVE

Autres albums :

NE SO (2016)

Né So is Rokia Traoré’s sixth album, released in 2016 on Nonesuch Records.

BEAUTIFUL AFRICA (2013)

Beautiful Africa is Rokia Traoré’s fifth album, released in 2013 on Nonesuch Records.

BOWMBOI (2003)

Bowmboï is Rokia Traoré’s third album, released in 2003 on Label Bleu.

WANITA (2000)

Wanita is Rokia Traoré’s second album, released in March 2000 on Label Bleu.

MOUNEISSA (1998)

Mouneïssa is Rokia Traoré’s first album, released in 1998 on Label Bleu